Skorstensrenoveringar

Glidgjutning

Vid Glidgjutning rengörs den befintliga kanalen (oftast murade) med roterande verktyg. Lösa fogar och delar i kanalen rensas bort och ytan blir ren med bättre fästförmåga för bruket. Ett specialbruk används för bästa hållbarhet. På marknaden finns ett antal olika fabrikat och valet görs av hantverkaren som är utbildad på det bruk som används. Metoden används när man vill behålla den murade skorstenens egenskaper och otätheten i kanalen är liten. Har stenar i skiljetungor fallit bort blir det oftast både billigare och säkrare med ett insatsrör. Man kan naturligtvis ta upp hål i murstocken och mura i nya tegelstenar i skiljetungorna men det är ett mödosamt och tidskrävande jobb och glidgjutningen måste ändå utföras.

Vad: Typer av renoveringsbruk är BEZA CERAMIC från LandyVent, Technosil från REC, Keramex från NSP, Keramisk Tätningsmassa från Skorstensfolket är exempel på bruk som används. Alla är keramiska och har 10 års garanti. Vi använder Technosil från REC.

Hur: Man använder en vinsch med wire som man fäster en dragkudde i. Över kudden läggs en dragduk för att få en så slät yta som möjligt. Bruket görs löst för att få ”smörjning” i kanalen och minska motståndet. När bruket är blandat med vatten är det ”öppet” i ca 30 min (olika på olika fabrikat och man kan tillsätta medel för längre öppettid). Det innebär att bruket måste användas inom 30 min. Man blandar inte till större mängder då bruket är begränsat i tid och dyrt. Bruket hälls från toppen av skorstenen och så vinschar man. Lys ner i kanalen för att kontrollera när det är dags att fylla på en ny hink. Ett slitsamt arbete som ökar med höjden på huset. Ett flerfamiljshus är en utmaning när det har t.ex. 10 våningar. Då hittar man lösningar som en skylift eller kranbil för att hjälpa till med lyften upp till taket. Vanliga villor är dock inte något problem. Viktigt är att säkerheten efterföljs. Taksäkerhet måste finnas och fallsele på personalen. I vissa fall måste en tillfällig plattform byggas runt skorstenen. Det måste finnas en säker plats att arbeta från med avställningsyta.

Insatsrör

Insatsrör sätter man i gamla murade skorstenar för att återställa kanalen(er) i funktionsdugligt skick. Kanalen rensas och kontrolleras för att säkerställa dimensionen på insatsröret. Rören finns i dimensioner från 80 mm, invändigt mått, och uppåt. De finns även i oval (ovalex) form för att en så stor dimension som möjligt ska få plats. Normalt har kaminer idag en dimension på 150 mm men allt flera tillverkare går ner i dimension till 125 mm. De flesta på marknaden förekommande kaminer och insatser klarar skorstenskanaler på 120-130 mm. Det är viktigt att längden från kaminen/insatsen till toppen på kanalen är ca 3 meter eller mer.

Till de flesta kaminer/insatser räcker 110 – 120 mm rör när en murad skorsten renoveras. När det gäller ÖPPNA spisar, UTAN insats/kassett, krävs större dimensioner. ALDRIG mindre än 180 mm som kompletteras med rökgasfläkt. Men det är förutsättningarna som styr. Ju större öppning på öppna spisen desto större dimension på kanalen.

Material: Det finns ett flertal leverantörer av insatsrör för skortensrenovering. REC Inovent, NSP, Skorstensfolket, LandyVent, Schiedel, Westaflex mm. Tänk kvalitet när det gäller insatsrör. God kvalitet är garantier över 20 år. Seriösa tillverkare har dubbelväggar i rören och upp till 30 års materialgaranti. Vissa har slät insida och funkar bra vid raka installationer men är det inter rakt använder vi inte slät insida, svårare vid sidförskjutna kanaler och ska monters i flödesriktningen. När renoveringen av kanalen är klar kan du börja elda efter någon dag. Vid rörrenovering redan samma dag.